Velkommen til Børnehuset Svanen

Børnehuset Svanen er en privat integreret institution beliggende tæt på Svanemøllen Station på Østerbro i København. Svanen har til huse i en smuk hvid patriciavilla, hvor der er sjov og udfordringer for både de små og de store.

Børnehuset Svanen er en del af Trygge Institutioner, der også tæller Børnehuset Arken, Isfuglen, Børnehuset Giraffen og Dragen Naturbørnehave, der har samlingssted på Giraffen.

Om private institutioner

En privat daginstitution fungerer på samme vilkår som en kommunal institution, med samme åbningstider, søskenderabat, fripladsmuligheder, madordning mv.

Den store forskel er, at vi holder fast på små huse  med trygge hjemlige rammer, frem for de kæmpeinstitutioner der skyder op indenfor det offentlige.

Derudover bestræber vi os på at levere et højt fagligt niveau. Niveauet bliver yderligere styrket idet forældrebestyrelsen i 2020, samråd med forældregruppen og med opbakning fra Trygge Institutioners øverste ledelse, har valgt at indføre en forældrefinansieret personaleopnormering på i alt 35 ekstra timer/uge. Læs mere herom under menupunktet “priser og venteliste”

 

Antal pladser

Vi har plads til i alt 49 børn i Svanen med en fordeling på ca. 25 vuggestuebørn fordelt på to stuer og op til 24 børnehavebørn.

Der er utrolig stor interesse for pladserne i Svanen, så følg linket her for at skrive dit barn på ventelisten allerede i dag, eller vælg menupunktet “praktisk”  -> “Skriv dit barn på ventelisten” for at skrive dit barn op.

NB! Opskrivning på ventelisten til en privat daginstitution påvirker ikke din plads på den kommunale venteliste. Først i det tilfælde, hvor du accepterer en plads i Svanen, sendes der besked videre til pladsanvisningen i din hjemme-kommune om, at du har fundet en alternativ vuggestue- eller børnehaveplads til dit barn.

 

Skriv dig på venteliste

 

Hvorfor Trygge Institutioner?


 

Grundlaget for Trygge Institutioner blev etableret i 2010 med en vision om at være der for  børnene.

Tilsyneladende uendelige rationaliseringer, omstruktureringer og “djøffisering” af det kommunale daginstitutionsområde, hvor alt skal dokumenteres, måles og vejes, spares og skæres, fjerner fokus og varme hænder fra vores børn, til fordel for statistikker og rapporter.

Vi mener, at vi kan gøre det bedre og give børnene en bedre barndom og forældrene en mindre stresset hverdag. Det er derfor vi er her.

Det kan vi, fordi vi kombinerer mindre huse, der kan give det nærvær og den tryghed børnene har brug for, med en fleksibel bagvedliggende organisation, der varetager de administrative opgaver og sørger for en løbende videns- og erfaringsudveksling imellem institutionerne. Der er kun ét led fra afdelingslederne til “toppen”. Beslutninger kan ofte tages fra dag til dag, med mindre det kræver forældrebestyrelsens mellemkomst eller undersøgelse af en række alternativer.

Vi arbejder målrettet mod at holde de administrative byrder for de enkelte institutioner på et minimum, så kræfterne kan bruges på det pædagogiske arbejde og nærværet med børnene.