Materiale indsendt til myndighederne

Første skridt i etablering af en institution er indhentning af byggetilladelse. Det sker uafhængigt af om der rent faktisk skal bygges noget. Så længe der er tale om ændret anvendelse af lokalerne skal der udarbejdes en ansøgning.

Til det formål skal der samles en masse information om anvendelse, brandforhold o.l. Det er nu gjort, og efter en række møder med myndighederne har vi i sidste uge indsendt materialet til Center for Byggeri.

Når byggetilladelsen kommer tilbage (indenfor 6 uger), forhåbentlig som godkendt eller betinget godkendt, kan vi begynde at renovere. Der skal bl.a. etableres klimaanlæg, brandalarmeringsystemer, toiletter, ny lokaleinddeling mv.

Efter renovering af lokalerne skal de godkendendes af bl.a. brandmyndighederne, hvorefter vi får en ibrugtagningstilladelse, der betyder at vi kan begynde at starte op.

Bliver vi klar til den 1. februar?
En del af jer der har skrevet jeres barn på ventelisten, har spurgt til opstartsdato. Det eneste korrekte svar i den forbindelse er, at det ved vi ikke. Det afhænger af hvornår byggetilladelsen kommer i hus og hvilke forbehold der er i den. Men vi gør alt for at nå det!

Hvis vi får byggetilladelsen senest midt i december, vil vi med lidt god vilje være klar til indkøring af de første børn pr. 1. februar 2013.  Men der er risiko for at vi må skyde det til 15 februar, hvis f.eks. byggetilladelsen ikke bliver givet før de går på juleferie.

Vi følger løbende op på processen hos Center for Byggeri og vil holde jer opdateret på processen her på hjemmesiden.

Mvh. Tue/ Børnehuset Giraffen

 

 

You may also like