Update på ansøgningsprocessen

Projektet er stadig i proces hos Center for Byggeri, og vi har haft kontakt til dem for at få et overblik over tidshorisonten.

Normal behandlingstid er ca. 20 dage. Jokerne i vores tilfælde er hvorvidt der skal foretages nabohøring. Om der skal det, kommer an på ordlyden i lokalplanen. Udfordringen er, at vi i første omgang har fået tilsagn om dispensation for et tillæg til lokalplanen, der er lavet for kun denne bygning ifm. brugen af bygningen til sundhedsformål. Så det fremstår ikke tydeligt om den skal i høring eller ej.

Vi arbejder på at få en konkret melding vedr. nabohøringen, men det korte af det lange er, at:

  1. Hvis der ikke skal laves nabohøring, mener vi stadig at vi kan være i gang pr. 1. februar.
  2. Hvis der skal nabohøring til, er det desværre ikke realistisk med 1. februar, men nok først 1. marts 2013.
Detaljerne i tidsplanen ser sådan ud:
  • 20 dages behandlingstid fra den 21/11, hvor yderligere materiale blev fremsendt efter anmodning fra Center for Byggeri.
  • 3 ugers høring (21 dage)
  • 20 dages behandlingstid (svar på høring).
Dvs. vi kan have en byggetilladelse i midten af januar, hvilket giver os ca. 6 uger til at få lavet de nødvendige ombygninger.
Vi kommer med nyt så snart vi ved om sagen skal i nabohøring.
Hilsen Tue

 

 

You may also like