Opdatering vedr. byggeprojektet

Forventet startdato er desværre rykket til 1. april.

Vi har talt med Center for Byggeri, som pga. travlhed op til julen har fået sendt materialet afsted senere end aftalt, da vi talte sammen sidste gang.

Da jeg fulgte op efter nytår var meldingen, at sagen først kom tilbage fra nabohøring den 31. januar. Hvis alt går vel her, går der derefter minimum 10 dage før vi har en byggetilladelse og kan gå i gang. Dvs. med forventet startdato pr. 1/3 har vi i bedste fald ca. 3 uger til at få alt i orden.

Vi har i mellemtiden talt med en række af håndværkerne. Hver især mener de godt, at de kan lave deres egen del indenfor 3 uger, men udfordringen opstår idet vi skal have koordineret deres arbejde. Således skal elektrikeren først fjerne installationer før tømrerne kan komme til, tømrerne skal fjerne gulve før VVS’eren kan komme til at lave kloakering, hvorefter tømrerne igen skal lægge gulv på før VVS’eren kan montere toiletterne osv. osv.
Derudover er der en række forhold vi ikke selv er herre over, f.eks. tilslutning af automatisk brandalarmeringsanlæg, der skal oprettes både hos TDC og hos brandvæsnet og skal gennemgå div. tjek før det godkendes.

Det korte af det lange er, at vi med stor sandsynlighed ikke vil kunne have afsluttet byggearbejdet og have godkendelse til start pr. 1/3.

Vi har overvejet om vi kunne starte op i f.eks. den ene halvdel af institutionen, mens den anden halvdel istandsættes, hvis det er muligt at få en midlertidig ibrugtagningstilladelse. Men små børn er meget sensitive over for eksempelvis støj, og der vil unægtelig være støj i forbindelse med de ombygninger som skal foretages. Vi ville samtidig risikere at skulle flytte stuer efter en måned og dette sammenholdt med støjen gør, at vi mener at det er pædagogisk uforsvarligt, da vi netop ønsker at give Giraffens mindste en så rolig, blid og overskuelig institutionsstart som overhovedet muligt.

En anden overvejelse har været at opsætte midlertidige pavilloner og starte der, men det vil også betyde at børnene skal flyttes rundt, hvilket vi gerne vil undgå. Derudover ligger den billigste løsning vi har kunne finde i den forbindelse på ca. 90.000 kr, som vi egentlig hellere ville bruge på børnene.

Vi har derfor taget den beslutning at udskyde forventet opstart til d. 1. april, da vi, som nævnt ovenfor, er meget usikre på om vi kan tilbyde en ordentlig start for børnene den 1. marts. Det er meget beklagelidt, da vi ved at mange af jer har behov tidligere.
De der har betalt depositum vil naturligvis få det refunderet hvis I finder en anden institution i mellemtiden. Hvis vi kan se at der bliver mulighed for at begynde indkøring f.eks. midt i marts melder vi det selvfølgelig ud så tidligt så muligt, så der er mulighed for planlægge derefter.

Næste skridt.
Den 31. januar er deadline for nabohøringen. Den 1. februar vil jeg ringe til Center for Byggeri og høre hvordan situationen ser ud og give en melding her på siden.

Mvh. Tue, Jaocb og Mia.

You may also like