Svar på nabohøring

Så kom der endelig svar tilbage fra nabohøringen.
Der var fire indsigelser og de gik alle sammen på mulige trafikale problemer i området som følge af institutionen og en enkelt gang blev mulig støj fra legepladsen også nævnt.

Sagsbehandleren på Center for Byggeri kunne ikke selv tage stilling til om indsigelserne kunne afvises eller skulle sendes videre til Center for Bydesign der igen enten kunne afvise dem eller foretage en konkret vurdering af det trafikale pres i området.
Sagsbehandleren ville tale med chefen for afdelingen og vende tilbage. Som hun sagde, så skulle de være meget sikre på at det blev gjort ordentligt, da det ellers kan skabe en masse problemer senere.

Så der er desværre ikke nogen dato på hvornår vi forhåbentlig kan forvente at modtage en byggetilladelse og komme i gang med arbejdet.

Som jeg ser det er der tre scenarier:

  1. De kan afvise indsigelserne. I så fald kan vi måske have en byggetilladelse den 15. februar og dermed nå at være klar til opstart pr. 1. april.
  2. Den kan gå videre til Center for Bydesign, der kan vælge at foretage en konkret vurdering. Det vil tage længere tid – sandsynligvis har de 20 dages sagsbehandlingstid, hvilket ville betyde at opstart den 1. april vil blive presset.
  3. Den konkrete vurdering lyder på, at området er så trafikalt presset, at den øgede trafikmængde ville betyde kaos, og at indsigelserne dermed bliver imødekommet.

Selvom der er mange beboere i området, så ville det undre mig hvis indsigelserne blev imødekommet, da vi må antage at den del er vurderet inden den blev sendt i høring.

Jeg opdatere her på siden så snart der er mere nyt.

Mvh. Tue

You may also like