Indmeldelse

SKRIV DIG PÅ VENTELISTE

Følgende er proceduren, når vi udbyder pladser.

  1. Du modtager en SMS og en mail hvor vi beder dig tilkendegive om du er interesseret i en plads. Mailen bliver sendt ud til flere på ventelisten, dvs. det er på dette tidspunkt ikke givet at du endeligt får tilbudt pladsen.
  2. Ud fra de positive interessetilkendegivelser vi får tilbage får det barn med højest anciennitet på ventelisten endeligt tilbudt pladsen, dog med forbehold for gruppesammensætningen på stuen ifht. f.eks. alder og køn.
  3. Betaling af depositum. Ved accept af pladsen vil du blive bedt om at indbetale et depositum på 4.000,- kr. Først når vi har modtaget depositummet, vil pladsen være sikret, så vi beder om, at det sker så hurtigt som muligt for at undgå usikkerhed hos begge parter. Depositum tilbagebetales når barnet forlader institutionen såfremt det sker indenfor den givne frist.
  4. Oprettelse af BS/Nets aftale. Egenbetalingen kører over BS/Nets, derfor vil du blive bedt om at udfylde en webform med de relevante kontodetaljer.
  5. Velkommen til Børnehuset Svanen :-)

Når jeres barn når børnehavealderen, vil der være mulighed, men ikke garanti, for at fortætte i Svanens børnehavegruppe. Vi finder normalt plads til de fleste, men der kan være situationer hvor det ikke er muligt. Pladserne vil blive fordelt efter alder, så der er mulighed for i god tid at forudsige, om der bliver plads eller ej. Børn der har haft en vuggestueplads i Svanen har naturligvis fortrinsret til en børnehaveplads.

Opsigelse af plads

Opsig plads

Ønsker du at opsige dit barns plads i Børnehuset Svanen, skal det bemærkes, at der er en 6 ugers opsigelse til den 1. eller den 15. i en måned. Altså ønsker I at starte i en ny institution pr. f.eks. 1. februar, så skal vi have besked senest (men gerne tidligere) den 15. december. Fristen sikrer at vi kan nå at få et nyt barn ind til at dække pladsen så institutionen, og dermed børnene, ikke mister tilskud i en overgangsperiode.

Opsigelsen skal ske via dette link.

Ved overflytning til en kommunal institution, vil kommunen i visse tilfælde tilbyde at arrangere udmeldelsen af Svanen for jer. Dette betegnes ikke som en gyldig udmeldelse, Så for at sikre jer, at I overholder fristen, og ikke kommer til at betale ekstra, så skal I selv stå for udmeldelsen via linket ovenfor.

Flytning til en anden kommune

Meld kommuneflytning

Hvis du flytter til en anden kommune, men ønsker at dit barn skal blive i Svanen, er det vigtigt at vi får besked, da det er barnets bopælskommune, der betaler tilskuddet til institutionen.

Vi gør opmærksom på, at visse kommuner har et lavere tilskudsniveau end Københavns Kommune, og at I i givet fald vil blive bedt om at betale differencen.