Priser

 • Det månedlige forældrebidrag for aldersgruppen 0-3 år er pr. 1/3 2019 på 4.125,- kr.
 • Det månedlige forældrebidrag for aldersgruppen 3-6 år er pr. 1/3 2019 på 2.975,- kr.

Forældrebestemt opnormeringsbidrag

 • Udover det normale forældrebidrag er der fra 15/8 20202 et forældrebestemt opnormeringsbidrag på 585 kr. pr. måned.
 • Bidraget går ubeskåret til personaletimer, og er kommet i stand på foranledning af forældrerådet i dialog med forældregruppen samt den øverste ledelse.
 • Det er bestemt at forældre der modtager økonomisk fripladstilskud ikke betaler opnormeringsbidrag.
 • Institutionslederen har ansvaret for udmøntning af de ekstra timer efter dennes vurdering af behov og effekt på det givne tidspunkt. Det kan derfor ikke forventes at timerne til enhver tid er helt ligeligt fordelt. Det sker i løbende dialog med forældrerådet.
 • Såfremt privatinstitutioner bliver omfattet af regeringens tilskud til de varslede minimumsnormeringer, kan forældrerådet i dialog med forældregruppen og Trygges ledelse, vælge at reducere opnormeringsbidraget og således beholde den samme normering til et lavere egetbidrag eller at øge normeringen yderligere på baggrund af det offentlige tilskud.

Andre forhold

 • Taksten/forældrebidraget skifter ved indgangen af den måned barnet fylder 3 år og er således uafhængig af det specifikke tidspunkt for skift fra vuggestue til børnehave
 • Ved accept af en plads indbetales et depositum på kr. 4.000,- pr. barn. Depositummet sikrer jer pladsen og vil blive tilbagebetalt, når jeres barn forlader institutionen, såfremt der ikke er nogen restancer og det gældende opsigelsesvarsel er overholdt.
 • Priserne inkluderer mad, bleer m.v., så I forældre kun skal huske at medbringe barnet!
 • Der er mulighed for fripladstilskud og søskenderabat som i det kommunale system
 • Søskenderabatten er 50 % af den billigste plads, dog baseret på de kommunale takster. Dvs. hvis de kommunale takster er mindre end Svanens bliver beløbet i realiteten lidt mindre end 50 %.
 • Fripladstilskud søges af forældrene direkte hos kommunen. Institutionen får herefter besked fra kommunen om tilskuddets størrelse og egen betalingen vil blive reduceret tilsvarende.

Bor du i en anden kommune end Københavns Kommune?

Vær opmærksom på, at der kan være differentieret forældrebidrag såfremt dit barns bopælskommune ikke er I Københavns Kommune. Du kan læse mere om dette her.

Venteliste

Skriv dig på venteliste

 • Trygge Institutioner optager børn fra 10 måneders alderen efter først til mølle princippet, så skriv dit barn op allerede i dag via nedenstående webform.
 • Vi administrerer selv vores venteliste, og jeres opskrivning på vores venteliste har derfor ingen betydning for jeres opskrivning i det kommunale system. Først ved accept af en plads giver vi besked til barnets bopælskommune om indmeldingen, hvorefter I vil blive slettet fra den kommunale venteliste. Såfremt I ønsker at komme på den kommunale venteliste på et senere tidspunkt skal I derfor skrive jer op igen.

 

Vedr. placering på ventelisten
Bemærk venligst at vi ikke kan give et kvalificeret svar på præcis hvor I står på ventelisten. Da vores ventelistesystem ikke er integreret med kommunernes system, kan vi ikke se om et barn har fået plads i en anden institution. Derfor står der en del på ventelisten som reelt ikke er aktive. Et nummer på ventelisten vil derfor ikke kunne bruges til særligt meget.

Når vi udbyder en plads vil vi derfor udbyde den til de øverste 15-20 børn på ventelisten (via mail og SMS), som derefter melder tilbage om de er interesseret i pladsen. Derudfra bliver pladsen endelig udbudt til det barn med højest anciennitet på ventelisten. Vi forbeholder os dog retten til at foretage konkrete pædagogiske vurderinger ved udbud af pladser i forhold til f.eks. alder og køn, så der kommer en god sammensætning på stuen.